Om mig

Annika Medbo

Annika Medbo
Leg. psykoterapeut
Wallingatan 18
112 24 Stockholm
070-731 70 48
annika@medbo.se

Jag har 20 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Min grundutbildning är psykodynamisk, min vidareutbildning relationell och affektfokuserad. Jag är också utbildad i Kroppsorienterad psykoterapi och har gått flera kortare utbildningar inom KBT (Kognitiv beteendeterapi). Jag är handledarutbildad inom psykoterapi, arbetar med handledning och med utbildning och utbildningsfrågor inom psykoterapi.

Åren av erfarenhet och olika utbildningar har lett mig fram till ett integrativt sätt att arbeta. Den teoretiska förankringen finns som en tydlig grund men det är klientens behov och mål för psykoterapin som styr mitt arbetssätt snarare än den specifika metoden. Erfarenheten har lärt mig att en aktiv terapeutstil passar de flesta klienter bättre än den klassiskt tillbakalutade.

Min senaste utbildning, som också pågår, är inom AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy). AEDP är en s k affektfokuserad* psykoterapimetod. I arbetet med att försöka påverka och förändra klientens känsloliv läggs stor tonvikt vid klientens egna styrkor och resurser och vid relationen mellan terapeut och klient.

* Ordet affekt/affekter används inom psykologin för att benämna känsla/känslor