Parterapi

Kommunikation, personkemi, hur vi psykiskt och fysiskt påverkar varandra är olika faktorer som får oss att dras till eller från varandra. Dessa olika faktorer kan utgöra kittet som kan håller en relation levande eller vara det som gör en relation omöjlig.

I början av en parrelation brukar den fysiska dragningskraften vara stor. I vissa relationer är även den psykiska närvaron stark och bekräftande. Men det som var så starkt positivt i början kan med tiden omvandlas eller mer eller mindre försvinna.

Hur håller man kärleken levande i en lång relation? Vad får en relation att utvecklas och fördjupas och vad hindrar, är destruktiva eller låsande faktorer i en relation? Det är komplexa frågor som inte har några enkla svar.

Parterapi kan innebära att i ett första steg ”ta tempen” på relationen. Varje relation är unik. Kanske behövs hjälp med att kartlägga hur problemen/svårigheterna/låsningarna egentligen ser ut. Nästa steg är att få hjälp att sätta igång en utveckling åt det håll man önskar. Ibland leder parterapi till att man tydligare kan se att det inte tycks finnas någon gemensam väg framåt, att en separation är oundviklig men ofta leder parterapin till att man i sin relation hittar nya vägar framåt.

Olika vanliga problembeskrivningar:

Vi har blivit mer som vänner eller som syskon än kärlekspartners

Vi är så olika, han/hon förstår mig inte

Vi bråkar om småsaker, är ständigt irriterade på varandra

Det finns en känslig sak, en konflikt som vi inte kan ta i eller kommer vidare med

Vi har problem med intimitet eller sex ( inte sällan finns en djupare mer komplex problematik med som grund till problemen. Om man får hjälp att identifiera dessa problem och kan hitta sätt att arbeta med detta i relationen kan det påverka både intimitet och sexualitet på ett positivt sätt)

Hon/han är överdrivet svartsjuk eller kontrollerande

En vanlig fallgrop är att den ena eller båda parter enbart ser den andras problem eller del i svårigheten/låsningen. I parterapi kan man få hjälp med att utveckla en större förmåga att se på relationen/problemen ur bådas perspektiv